header 3 fotos

Financieel jaarverslag 2018:

Winst & verliesrekening 2018

 

Opbrengsten

 
Rente 2017 € 31,-
Donaties particulieren € 1.370,-
Donaties bedrijven en organisaties € 22.134,-
Speciale inzamelingen € 11.138,-
   

Totaal opbrengsten

€ 34.673,-
   

Uitgaven

 
Sponsoring schoolgeld en schoolmaterialen € 4.136,-
Onderwijsondersteuning € 19.712,-
Bouwkosten € 18.890,-
Algemene kosten € 4.341,-
   

Totaal uitgaven

€ 47.079,-
   

Resultaat 2018

€ -12.407,-
   

Eigen vermogen

 

Eigen vermogen per 01-01-2018

€ 38.622,-
Resultaat 2018 € -12.407,-
   
Eigen vermogen per 31-12-2018 € 26.216,-
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag 2017:

Winst & verliesrekening 2017

 

Opbrengsten

 
Onkostenvergoeding € 492,-
Rente 2016 € 148,-
Donaties particulieren € 2.136,-
Donaties bedrijven en organisaties € 27.360,-
Speciale inzamelingen € 8.189,-
   

Totaal opbrengsten

€ 38.325,-
   

Uitgaven

 
Sponsoring schoolgeld en schoolmaterialen € 6.016,-
Onderwijsondersteuning € 18.713,-
Bouwkosten € 4.337,-
 Algemene kosten € 3.040,-
   

Totaal uitgaven

€ 32.160,-
   

Resultaat 2017

€ 6.219,-
   

Eigen vermogen

 

Eigen vermogen per 01-01-2017

€ 32.403,-
Resultaat 2017 € 6.219,-
   
Eigen vermogen per 31-12-2017 € 38.622,-