header 3 fotos
 • Geert Gerritsen, voorzitterIMG 6464
 • Remko Brinkhuis, secretaris
 • Cees IJsendoorn, penningmeester
 • Marjolijn Gerritsen, lid
 • Wilfried Holtus, lid
 • Hans Varenhout, lid


Contact

Secretaris    Remko Brinkhuis
Telefoon     06 46 13 54 00
Postadres   Venkelveld 34, 7006 TL Doetinchem
E-mail         stichtingbuganala@gmail.com

 

Doelstelling

De Stichting BUGANALA heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven van kinderen en jongvolwassenen in Gambia, West Afrika, hun familie en andere mensen in hun leefomgeving, door middel van onderwijs en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het organiseren en bekostigen van onderwijs in Gambia, West Afrika
 • het (laten) ontwikkelen of maken van gebouwen, materialen of activiteiten en voorts al hetgeen aan de doelstelling van de Stichting kan bijdragen
 • het werven van fondsen voor deze activiteiten
 • het samenwerken met andere organisaties en personen die eenzelfde of verwant doel nastreven.

 

Informatie

 •  Stichting BUGANALA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland.Registratienummer 08151153
 •  Stichting BUGANALA is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dossiernummer 51639   RSIN 816997536
 •  Stichting BUGANALA is aangesloten bij PARTIN , brancheorganisatie Particuliere Initiatieven
 •  Stichting BUGANALA is aangesloten bij Mondial Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking